s z k o ł a

 O nas
 Dostosowanie dla 6-latków
 Rada Rodziców
 Wydarzenia (facebook)
 Artykuły pracowników
 Dokumenty szkolne
 Kontakt
 e-Dziennik
 ZFŚS

u c z n i o w i e

 Prawa i obowiązki uczniów
 Karta Rowerowa
 Drużyna Harcerek

a k t u a l n o ś c i

 Harmonogram roku szkolnego
 Terminy zebrań z rodzicami
 Dni wolne od zajęć
 Bezpłatny dostęp do podręczników
 Podręczniki szkolne
 Rekrutacja klas pierwszych

i n f o r m a c j e

 Moje dziecko w przedszkolu i szkole
 Dysleksja
 Ratujemy i uczymy ratować
 Telefony zaufania
 Pogram Rodzina 500+

l i n k i

 Ministerstwo Edukacji Narodowej
 Kuratorium Oświaty
 Ośrodek Rozwoju Edukacji
 System Ewaluacji Oświaty
 Szkoła bez przemocy
 Droga i bezpieczeństwo
 Centrum Kultury Teatr
 Moje miasto bez elektrośmieci
 WOŚP - Uczymy ratować
 Cyfrowobezpieczni